Podaci o osiguranju   Podaci ugovarača osiguranja   Vozilo   Plaćanje
Trajanje osiguranja
Započeo/la sam putovanje za koje kupujem osiguranje Infoinfo
Višegodišnja polisa Infoinfo
    Trajanje osiguranja od do
Pokriće
Usluga Pokriće po paketu Standard Pokriće po paketu Ekskluziv
u zemlji zemlje zelene karte u zemlji zemlje zelene karte
Info linija DA / DA / DA / DA /
Popravka na licu mesta 50 EUR 100 EUR 70 EUR 150 EUR
Usluga vuče 80 EUR 150 EUR 200 EUR 300 EUR
Smeštaj u Srbiji ili u inostranstvu 30 EUR po osobi - maksimalno 24h / 70 EUR po osobi - maksimalno 24h / 50 EUR po osobi - maksimalno 24h/ 80 EUR po osobi - maksimalno 24h /
Nastavak putovanja 10 EUR po osobi / 30 EUR po osobi / 20 EUR po osobi / 50 EUR po osobi/
Zamensko vozilo NE / NE / 75 EUR / max 24h 140 EUR / max 48h
Povratak vozača i putnika NE / Autobuska ili vozna karta / Autobuska ili vozna karta / Autobuska ili vozna karta /
Troškovi parkiranja NE / 5 EUR na dan / , max. 5 dana / 5 EUR na dan / , max. 5 dana / 5 EUR na dan / , max. 10 dana /
Premija za prvu godinu
Popust za prvu godinu
Porez za prvu godinu
Ukupna premija za prvu godinu

Naznačeno polje obeležavate ukoliko ste već započeli putovanje za koje kupujete osiguranje „Pomoć na putu“
U slučaju višegodišnjeg ugovora premiju za prvu godinu osiguranja plaćate odmah, platnom karticom ili pouzećem. Za naredne godine, na početku svakog obračunskog perioda ugovaraču će biti dostavljen obračun i zaduženje za dati obračunski period, najkasnije do početka obračunskog perioda.