Podaci o osiguranju   Podaci ugovarača osiguranja   Objekat osiguranja   Plaćanje
 TRAJANJE OSIGURANJA
Višegodišnja polisa Info info
Trajanje osiguranja od do
 PODACI O OBJEKTU OSIGURANJA
 Infoinfo
 Infoinfo
din.
 Infoinfo
 POKRIĆE
Sekcija Suma
osiguranja
Premija
din.
Osnovno pokriće građevinskog objekta i stvari domaćinstva    
Građevinski objekti - požar    
Stvari domaćinstva - požar    
Građevinski objekti i obloge - Izliv vode iz instalacija    
Stvari domaćinstva - izliv vode iz instalacija    
Stakla od loma    
Lom ugrađenih instalacija i ugrađene opreme    
Krađa    
Provalna krađa i razbojništvo    
Odgovornost    
Odgovornost prema trećim licima    
Pomoć u kući    
Troškovi privremenog smeštaja 500.00 €  
Asistencija u kuci 200.00 €  
Nezgoda    
Invaliditet 550,000.00 din  
Smrt usled nezgode 300,000.00 din  
     
Popusti  Infoinfo    
Promo popust za višegodišnje osiguranje za 1. godinu    
Popust na ugovorene sekcije    
Popust na trajanje osiguranja    
Premija osiguranja:  
Porez:  
Premija sa porezom:  
Popust na plaćanje premije u celosti:  
Ukupna premija:  
Potvrđujem da sam upoznat sa ograničenjima Osiguranja lica od posledica nezgode: Ugovarač osiguranja mora imati prebivalište na adresi osiguranog objekta. Status osiguranog lica može imati samo lice koje nije navršilo 75 godina života i koje ima isto prebivalište kao i ugovarač osiguranja.

Objekat ne može biti stariji od 50 godina
Objekat ne može biti manji od 20 m2 i veći od 200 m2
Za ugovaranje više sekcija obezbedićete popuste.
Za ugovaranje višegodišnjeg osiguranja obezbedićete sebi popust.
Prema Posebnim uslovima za osiguranje kuća i stanova mogu se osigurati građevinski objekti u vlasništvu osiguranika:
 - stanovi (etažne svojine),
 - porodične kuće
koji su napravljeni sa karakteristikom zgrade i koji se koriste za stanovanje sa eventualnom kancelarijom i/ili privatnim poslovnim studijem u njihovom sklopu; Smatra se da je građevinski objekat napravljen sa karakteristikom zgrade ako je sagrađen sa vertikalnim nosećim konstrukcijama, spoljnim zidovima i krovom od nezapaljivih materijala i da je u dobrom statičkom stanju kao i u dobrim uslovima održavanja. Toleriše se prisustvo drveta, plastične materije ili drugih zapaljivih materijala u spoljašnjim zidovima i na krovu ukoliko nije veće od 25%.
Podrazumeva se da građevinskom objektu pripadaju sve instalacije i sva oprema koja je ugrađena u objekat prilikom njegove gradnje: vodovodne, kanalizacione, grejne, elektro i PTT instalacije, kotlovi, bojleri i sanitarni uređaji.

Pored navedenog, uslov je da objekat (stan ili porodična kuća) bude stalno nastanjen što znači da osiguranik boravi u njemu najveći deo godine, odnosno da nije više od 60 dana bez prekida nenastanjen u toku godine.
U slučaju višegodišnjeg ugovora premiju za prvu godinu osiguranja plaćate odmah, platnom karticom ili pouzećem. Za naredne godine, na početku svakog obračunskog perioda ugovaraču će biti dostavljen obračun i zaduženje za dati obračunski period, najkasnije do početka obračunskog perioda.